Strategiske partnerskaber


Byggeriet er afgørende for realisering af et bæredygtigt samfund, men er samtidig stærkt udfordret i evnen til at bygge effektivt. Udbud i strategiske partnerskaber øger både kvalitet og produktivitet, og de kan derfor være en del af løsningen. Det kræver dog et nyt mindset, kompetencer og værktøjer. REBUS projektet har bidraget til at udbrede forretningsmodellen, og vi ønsker at den tendens fortsætter. Projektet har skabt et juridisk grundlag for implementeringen af strategiske partnerskaber i byggebranchen og forskellige branchevejledninger til at fremhæve best practice.

Resultaterne videreføres i branchen gennem forskellige netværk og initiativer. Den praktiske forankring sker i et nyt netværk for strategiske partnerskaber organiseret af Værdibyg. Da området stadig er i rivende udvikling, er der brug for fortsat at have et forum på tværs af byggeriets parter, hvor partnerskabsmodellen kan være genstand for løbende erfaringsudveksling og udvikling.

Publikationer og vejledninger

 

Videnskabelige rapporter, konferencebidrag og tidsskriftsartikler