Indekima og Totalværdi


Hvad er et godt indeklima? Hvilke parametre indgår, når vi taler om indeklima? Og hvad kan man gøre for at forbedre indeklimaet? Indeklimaet er en svær størrelse at snakke om, hvilket ofte betyder, at det gode indeklima overses og nedprioriteres i en renoveringsproces.

REBUS projektet har udviklet mærkningsordningen IndeklimaKvalitet, der synliggør kvaliteten af indeklimaet i den konkrete bolig ved hjælp af en bogstavskala. IK-kompas, som er værktøjet bag mærkningsordningen, giver mulighed for at lave en helhedsorienteret, systematisk vurdering af boligens indeklimakvalitet. Det er ambitionen for værktøjet og den tilhørende A-G-skala, at bygherrer, rådgivere og beboere fremover kan vurdere indeklima på en langt mere forståelig og brugbar måde med henblik på at inddrage og forbedre indeklimaet ved både renoveringer og nybyggeri.

Hvilke parametre ser vi på, når vi skal afgøre, om en renovering har været en succes? Med totalværdimetoden, som er udviklet i REBUS, er det målet at konkretisere værdien af en renovering i den almene sektor. REBUS projektet har udviklet en totalværdimetode, der er målrettet den almene sektor. Økonomisk bæredygtighed er afgørende – særligt når vi renoverer i så stort omfang, som vi gør i øjeblikket. Totalværdimetoden kan bidrage til at bygherrer kan vurdere, hvilken renoveringsløsning, der giver størst værdi.

 

Publikationer og vejledninger

Videnskabelige rapporter, konferencebidrag og tidsskriftsartikler