REBUS - Renovating Buildings Sustainably

REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien.


REBUS er en sammenskrivning af ordene Renovating Buildings Sustainably. Med partnerskabet har vi sat os for at finde nye løsninger på de udfordringer, som præger renoveringsområdet i dag. Gennem en række fokusområder og afprøvning i fuldskala, udvikler vi metoder og værktøjer til renovering, der gavner miljøet, beskæftigelsen, indeklimaet og innovationskraften i byggeriet. Projektet skal sikre

  • 50% lavere energiforbrug efter renovering
  • 30% lavere ressourceforbrug under renovering
  • 20% øget produktivitet

Visionen er at fremme bæredygtige renoveringer, der gennemføres effektivt under hensyn til brugernes trivsel og behov for funktionalitet. Samtidig øges kvaliteten af indeklimaet, bygningerne energieffektiviseres og ressourceforbruget mindskes - til gavn for brugere, industrien og samfundsøkonomien.

REBUS’ tre angrebsvinkler til at løfte visionen er:

  • Længerevarende, strategisk samarbejde
  • Nye metoder og værktøjer til totalværdi, indeklima og dokumentation af renoveringsmål
  • Præfabrikeret facadeelement til tidlig konfigurering, øget industrialisering og digitalisering af facaderenoveringen

Sigtet er bredt samfundsmæssigt, hvor REBUS bidrager til at løfte byggebranchens effektivitet. Samtidig udvikler REBUS’ kommercielle partnere egen forretning ved at kommercialisere industrialiserede facadeløsninger, værktøjer til indeklimavurdering, totalværdimodel og databaserede metoder. Vidensinstitutionerne udvikler deres organisation med nye kompetencer, ekspertviden, sekretariat og opdatering af licenser for værktøjer.

Innovationsfonden har investeret 35 mio. i projektet, Realdania 8 mio. og Grundejernes Investeringsfond har bidraget med 6 mio. Med partnernes medfinansiering er budgettet for REBUS samlet set ca. 81 millioner kroner. Læs mere om fondene her.

Bag projektet står nogle af landets største virksomheder og vidensinstitutioner. Læs om partnerne her.