name

Grønne, sunde og effektive renoveringer

AFSLUTNINGSKATALOG: Resultater og konklusioner fra et samfundspartnerskab om renoveringer


Kataloget markerer afslutningen af på REBUS projektet. Det overskyggende mål er nu, at indsatsen fortsætter, også efter at REBUS i sin nuværende form ophører. Der er stadig behov for at tænke nyt og at bevare en undersøgende tilgang, så vi får fat om problemstillingerne i al deres kompleksitet. På den måde kan vi sikre renoveringer på et højt niveau i årene fremover.

I kataloget præsenteres de vigtigste resultater, evalueringspunkter og afklaringspunkter for fremtidige projekter.

 

Samfundspartnerskabet REBUS har i årene 2016-2021 udarbejdet metoder, værktøjer og produkter, som er blevet demonstreret og evalueret undervejs. Denne publikation præsenterer de vigtigste resultater, evalueringspunkter og afklaringspunkter for fremtidige projekter.

Hent udgivelsen 'Grønne, sunde og effektive renoveringer' ved at trykke på billedet herunder.