name

Workshopforløb om strategiske partnerskaber

Værdibyg og REBUS søger engagerede projektdeltagere til ca. 6 workshops om strategiske partnerskaber og længerevarende samarbejder.


Værdibyg og REBUS søger engagerede projektdeltagere til ca. 6 workshops om strategiske partnerskaber og længerevarende samarbejder, hvor vi sammen skal identificere barrierer og potentialer, og udarbejde praksisnære vejledninger og anbefalinger, der henvender sig til både bygherrer, rådgivere og entreprenører.

 

>> Tilmeld dig her <<

 

Ny model med spændende potentiale
Strategiske partnerskaber er en ny og interessant samarbejdsmodel i byggeriet, hvor bygherrer puljer deres opgaveportefølje og udbyder den samlet til ét leveranceteam, som løser opgaverne over de følgende 4-6 år. At samarbejdet strækker sig over længere tid end traditionelt åbner op for forskellige interessante potentialer, der giver bedre muligheder for at løse projekter på smidig vis.

Indtil videre er strategiske partnerskaber kun blevet igangsat på store projektporteføljer, men i workshopforløbet vil vi også identificere og udvikle metoder, hvor byggeriets parter kan opnå samme gevinster i mindre skala og i andre setup.

Derfor inviterer vi nu byggeriets praktikere til at deltage i et workshopforløb om potentialerne og udfordringerne ved strategiske partnerskaber og længerevarende samarbejder. I projektet vil vi blandt andet drøfte forskellige typer længerevarende samarbejder, juridiske overvejelser, forretningsmodeller, forankring i virksomheden mm.

Sammen skal vi kigge på både etableringen af strategiske partnerskaber og byggeprocessen i gentagne samarbejder:

 • Potentialer og barrierer
 • Juridiske variationer af længerevarende samarbejder
 • Forretningsmodeller
 • Skalering til mindre projekter og virksomheder
 • Roller og kompetencer
 • Forankring i virksomheden
 • Forskellige typer af opgaver

I workshopforløbet afdækker vi udfordringerne og peger på løsninger, værktøjer og anbefalinger, der kan give byggeriets praktikere inspiration til at udbyde og udføre projekter i længerevarende samarbejder.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Værdibyg og REBUS. Værdibygs arbejde er støttet af Realdania.

Som deltager får du:

 • Indsigt i og overblik over strategiske partnerskaber og længerevarende samarbejder
 • Indblik i hvordan fordelene ved strategiske partnerskaber kan skaleres til mindre projekter
 • Viden om egnede værktøjer i forhold til forretningsmodeller og forankring i virksomheden
 • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området
 • Erfaringsudveksling og netværk
   

Vil du være med?
Vi søger praktikere til ca. 6 workshops om strategiske partnerskaber og længerevarende samarbejder, hvor vi har særligt fokus på potentialer i forhold til stordrift, sparede transaktionsomkostninger samt at kunne igangsætte og løse projekter mere smidigt. Et andet fokusområde vil være at afsøge mulighederne for at overføre gevinsterne og modellerne til mindre skala. Vi søger bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører og håndværkere.

Workshops afholdes i København og de to første er:

Onsdag d. 30. oktober kl. 13-16
Tirsdag d. 26. november kl. 9-11

Læs vilkår for deltagelse og hvordan Værdibygs projekter gennemføres.

Arrangementsansvarlig er: Carl Johan Fokdal Christensen cjc@bygherreforeningen.dk

 

23. oktober 2019      

 

 
Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.