name

Vil gentænke energirenovering

Ineffektiv organisering har længe forhindret den danske byggebranche i at tage de nødvendige skridt for at nytænke renovering.


− Byggeriets organisering har ikke ændret sig i flere hundrede år. Værdikæden er opdelt mellem mange parter og det ensidige fokus på pris tvinger hver part til at suboptimere sin egen leverance, siger Hans Blinkilde, formand i REBUS og sektionsdirektør i NCC. Det har medført, at byggeriet på mange områder halter bagud mht. produktivitet og innovation sammenlignet med industrien.

Partnerskabet REBUS består af bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter og forskere. Sammen vil de skabe ny vækst i byggeriet. Det vil bl.a. ske gennem nyudviklede processer og udbudsmodeller, som vil danne grundlag for langsigtede samarbejder, metoder og produkter som skal bruges i konkrete renoveringsprojekter.

− Med hensyn til udbudsmodellerne, så sætter reglerne visse begrænsninger, men det er antagelsen, at det især er traditionerne, der skal udfordres, siger Hans Blinkilde. Udviklingen vil blive testet og demonstreret på et antal byggeprojekter for at synliggøre potentialerne.

− Det er meget værdifuldt at bygherrerne er direkte involveret, ovenikøbet med konkrete projekter, siger Hans Blinkilde og tilføjer: − Det er ikke kun ét håndtag vi tager fat i. Det er nemlig vigtigt både at skrue på samarbejdsprocesserne, på beregningsmetoderne og på selve produktionen. Her kan vi lade os inspirere af industrien og dens tilgang til effektivisering.

Partnerskabet har siden marts haft fokus på at få organisationen etableret. De enkelte arbejdsgrupper er nu i gang med at undersøge udbudsregler, beskrive forretningspotentialer samt udvikle metoder og produkter.

26. august 2016

 

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.