name

Velbesøgt følgegruppemøde

REBUS inviterede følgegruppen til møde for at præsentere nogle af projektets første resultater.


Nyeste viden om emner som længerevarende samarbejder, totalværdi og marked blev præsenteret og drøftet til det første følgegruppemøde i REBUS. Der var lagt vægt på at anskueliggøre og give overblik over både praktiske og faglige udfordringer ved renovering.

Følgegruppen fik indblik i nogle af de undersøgelser, workshops, målinger, screeninger, interviews mm. der er udført inden for tre af projektets fokusområder. Jakob Berg Johansen, ph.d.-stud. ved DTU, præsenterede en række udfordringer ved længerevarende samarbejder med eksempler fra Sverige og England. Amdi Schjødt Worm fra Teknologisk Institut gav et overblik over de mange parametre, der kan indgå i en ny og anvendelig totalværdimodel. Derudover redegjorde Kim B. Wittchen fra SBi/AAU for segmentet alment etageboligbyggeri, der er udvalgt som indsatsområde for REBUS.

Følgegruppen tæller en række af de mest centrale og indflydelsesrige aktører i dansk byggeri, nemlig: Realdania, GI - Grundejernes Investeringsfond, BL - Danmarks Almene Boliger, InnoBYG, MolioNykredit og Dansk Energi. Herudover nøglepersoner fra (det tidligere) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Energistyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen og Miljøstyrelsen.

1. december 2016

 

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.