name

Partnerfokus - Saint Gobain

Vi har spurgt Martin Rasmussen fra Saint Gobain om byggematerialekoncernens tanker omkring REBUS, og hvorfor de indgår i et Strategisk Partnerskab.


Hvilken betydning tillægger du ordet ’partnerskab’?
– Partnerne, der indgår i partnerskabet, skal alle have noget ud af det. Det er giv og tag, men vi skal hver især være bevidste om, hvad vi vil have ud af det. Strategiske partnere skal bidrage til hinanden og ville hinanden.

Hvad forventer Saint Gobain af at være med i REBUS?
–Vi forventer at få større viden om, hvordan værdikæden fungerer, og om hvordan de andre partnere arbejder. Vi har et ønske om, at vi får etableret nogle samarbejdsformer med de andre partnere, som gør, at man får lyst til at involvere sig i et partnerskab. Dels for at sælge produkter og dels for at nå frem til en samlet løsning.

Hvad betyder det for Saint Gobain at indgå i et partnerskab som REBUS?
– Det betyder rigtig meget. Vi har stort fokus på det i Saint Gobain. Både fordi det er vores første store projekt, som er finansieret af offentlige midler, men også fordi det giver noget bevågenhed og større kendskab til Saint Gobain som både materialeleverandør og samarbejdspartner.

Hvilke krav stiller I til jer selv som partner?
– Vi bidrager til alle arbejdspakker, vi er med i. Vi indgår åbent i partnerskabet med andre partnere, og vi samler den viden og indsigt, vi får om partnerne og bygningsejerne, op og forankrer den internt i Saint Gobain.

Beskriv det perfekte partnerskab:
– Et partnerskab, hvor man er åben omkring, hvad de forskellige partnere skal have ud af projektet. Hvor man er åben og anerkendende over for de andres udbytte og bidrager til hinandens forretningsudvikling og vækst.

Hvorfor er REBUS vigtig for byggebranchen og samfundet?
– Det er ekstremt vigtigt, fordi byggebranchen ikke innovativt har udviklet sig. Tværtimod er effektiviteten og produktiviteten faldet. Det er vigtigt for samfundet, at byggesektoren bliver mere industrialiseret, og at vi tager ved lære af andre brancher, som leverer industrialiserede løsninger – fx IKEA’s køkkener. Det skal være ambitionen at industrialisere, og vi skal komme op med robuste og troværdige løsninger.

Hold øje med hjemmesiden og læs med, når vi spørger en ny partner om virksomhedens tanker omkring REBUS og det at indgå i et Strategisk Partnerskab. 

 

4. juli 2017

 

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.