name

Partnerfokus - Himmerland Boligforening

Vi har spurgt udviklingschef Sven Buch fra Himmerland Boligforening om hans tanker omkring REBUS, og hvorfor de indgår i samfundspartnerskabet.


Vi har spurgt udviklingschef Sven Buch fra Himmerland Boligforening om hans tanker omkring REBUS, og hvorfor de indgår i samfundspartnerskabet.

Hvad er Himmerland Boligforenings rolle i samfundspartnerskabet REBUS?
Vi medvirker som bygherre med de kompetencer, vi kan spille ind med. Vi er godt i gang med at gennemføre dyb renovering i næsten 3000 boliger fra 2010 frem mod 2020. Vi har således en solid erfaring, som de øvrige partnere kan trække på. Ikke mindst er vi godt klædt på til de beboerdemokratiske og boligsociale processer, som er helt afgørende for at kunne gennemføre dyb renovering, som på afgørende vis skaber bedre boliger i den ældre boligmasse. Dernæst stiller vi en boligblok til rådighed til afprøvning og demonstration af de teknologiske løsninger og byggeprocesser, som de øvrige parter i REBUS kommer med.

Hvad er din rolle i projektet? 
Jeg har 2 roller, dels som opgaveleder for demonstrationsdelen og dels repræsenterer jeg Himmerland Boligforening i styregruppen.

Hvad får I som boligforening ud af at deltage i REBUS?
Vi håber, at demonstrationsblokken i Kildeparken i Aalborg Øst kan skærpe interessen udefra til den store renovering og omdannelse i bydelen.

Hvilken løsning vil du fremhæve som særligt interessant at demonstrere?
Den nye facadeløsning som REBUS arbejder på, vil nok være det mest konkrete eksempel på, hvad REBUS kan bidrage med. Men også et nyt og bredere fokus på energi og indeklima sammen med totalværdi kan blive ganske interessant for byggeriets parter.

Hvilke tendenser ser du som centrale inden for renovering? 
Den almene sektor har i de senere år haft tendens til at fokusere på en begrænset del af de samlede udfordringer i bebyggelserne. Man har udsat problemer, med det resultat, at de samme bygninger er blevet renoveret op til flere gange over en periode. Jeg tror, at flere vil erkende, at der skal satses på samlede helhedsløsninger, som er langtidsholdbare.

»Den almene sektor har i de senere år haft tendens til at fokusere på en begrænset del af de samlede udfordringer i bebyggelserne. Man har udsat problemer, med det resultat, at de samme bygninger er blevet renoveret op til flere gange over en periode.«

– Sven Buch, Himmerland Boligforening

Ser du nogle barrierer, enten strukturelle, politiske, tekniske, for det arbejde, som REBUS vil lave?
Omfanget af renovering i den almene sektor er reguleret politisk fra staten, hvor aktiviteten fremmes i perioder med lavkonjunktur i byggeriet og der skrues ned f.eks. i disse år, hvor nybyggeriet er i top. Der gør det svært at skabe en byggebranche, hvor der gennem længere tid er et fagligt og forretningsmæssigt fokus på renovering.

Hvilke udfordringer ved renoveringer vil du fremhæve, som REBUS er med til at løse? 
Den vigtigste udfordring ved den dybe renovering er den lange tid, hvor beboerne skal være genhuset. Det er en belastende periode, som efter min mening ikke kan undgås, men bør gøres så kort som overhovedet muligt. Det bør kunne gøres hurtigere, så det ser jeg frem til, at vi i REBUS kommer med løsninger på. Desuden ser jeg frem til, at REBUS kommer med løsninger, som både giver store energibesparelser samtidigt med at beboerne får et bedre indeklima. På den lange bane kan strategiske partnerskaber mellem byggeriets parter betyde en mere effektiv proces – mere value for money.

»Den vigtigste udfordring ved den dybe renovering er den lange tid, hvor beboerne skal være genhuset.«

– Sven Buch, Himmerland Boligforening


Hvornår har resultaterne været en succes? 
Det er det den dag, branchen taler om renovering, som den blev gennemført ”tiden før og efter REBUS”.

Hvilke krav stiller I til jer selv som partner?
Som en mellemstor boligforening har vi begrænsede ressourcer til at drive innovation – men vi kan være spilbare og levere kritisk og konstruktiv indspil til de mange større organisationer i REBUS, som har kompetencer til at levere nye løsninger.


Billedet er fra et sitevisit i Kildeparken, hvor REBUS partnerskabet fik et indblik i Himmerland Boligforenings renovering af Kildeparken i Aalborg Ø.

Hvilke krav stiller I til de øvrige partnere? 
Det vigtigste er, at de stiller os de gode spørgsmål og rokker ved vores ”vi plejer at gøre sådan”. Men det er også vigtigt, at de øvrige partnere i REBUS lytter og lærer af de mange projekter, som vi har gennemført med forskellige parter i branchen.

Hvorfor er REBUS vigtig for byggebranchen?
Først og fremmest kan REBUS blive vigtig for branchen, hvis de strategiske partnerskaber kan få succes med at levere samlede produkt- og procesløsninger, som bygherrerne kan se åbenlyse fordele ved.

Hvorfor er REBUS vigtig for samfundet? 
Bygninger en stor udleder af CO2, og REBUS kan forhåbentligt fremme den grønne omstilling, ved at den ældre boligmasse renoveres i et hurtigere tempo end i dag. 

 

 

Hold øje med hjemmesiden og læs med, når vi spørger en ny partner om virksomhedens tanker omkring REBUS. 

 

1. september 2018

 

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.