name

Partnerfokus - Henning Larsen

Vi har spurgt Martin Vraa Nielsen fra Henning Larsen om tegnestuens tanker omkring REBUS, og hvorfor de indgår i et Strategisk Partnerskab.


Hvilken betydning tillægger du ordet partnerskab?
– I sidste ende ser jeg det mere som et samarbejdsbegreb. Men selvfølgelig også, at der med partnere menes, at alle har noget med til bordet og smider noget i puljen. Og lige i REBUS-regi er det mere samfundsdelen af samfundspartnerskabet, der er interessant. At man allerede dér har sat sig en ambition om at løse en samfundsudfordring – i dette tilfælde renovering.

Hvad forventer Henning Larsen af at være med i REBUS?
– Et er at få renoveringsudfordringen løst. Den er blevet negligeret lidt og er i virkeligheden det mest interessante, hvis vi ønsker at rykke vores bygninger og byggeindustri i en mere bæredygtig retning. Nummer to er videndeling. Fordi partnerskabet er repræsenteret så bredt med både vidensinstitutioner, entreprenører og rådgivere får vi, som del af REBUS, mulighed for at vidensdele med vigtige aktører i industrien – også over en længere periode sammenlignet med den typiske byggeproces.

Hvad betyder det for Henning Larsen at indgå i et partnerskab som REBUS?
– Et er som sagt holdet, at det er bredt repræsenteret. Og så tidsaspektet – at det er længerevarende. Det gør det muligt at få hele værdikæden i spil. Det gør os i stand til virkelig at teste ting af og lave et gennemarbejdet produkt.

Hvilke krav stiller I til jer selv som partner?
– Kravet for Henning Larsen er helt overordnet at få sat gang i renovering. Og et specifikt krav for os er selvfølgelig at sikre en vis designmæssig og arkitektonisk kvalitet. Vi vil gerne medvirke til, at vi er skarpe på merværdi. Både i forhold til alle interessenter, men især beboere og bygherre, så vi ikke blot udelukkende fokuserer på fx energibesparelser. Det er vigtigt for os, at vores produkt kan tilpasse sig fremtidig udvikling og blive ved med at være relevant.

Beskriv det perfekte partnerskab:
– Det perfekte partnerskab opstår, når alle har noget at vinde og tabe. Når alle investerer noget, og når alle får noget ud af det. Når man ikke kun giver tilsagn om et eller andet antal månedsværk eller årsværk, men rent faktisk stiller sig på hinandens skuldre og bliver skarpere rent konkurrencemæssigt.

Hvorfor er REBUS vigtig for byggebranchen og samfundet?
– Fordi REBUS ønsker at løfte en samfundsopgave, men samtidig har et stærkt markedsfokus. Vi har rent faktisk gjort os overvejelsen: Hvad er det markedet gerne vil have? Og hvad er det for nogle markedsbarrierer og omstændigheder, som gør, at renovering simpelthen ikke sker i tilstrækkelig grad? Det er her REBUS på ret ambitiøs vis søger at rykke branchen og markedet for at adressere den fælles samfundsudfordring om at få sat gang i renoveringen.

Hold øje med hjemmesiden og læs med, når vi spørger en ny partner om virksomhedens tanker omkring REBUS og det at indgå i et Strategisk Partnerskab

 

30. oktober 2017

 

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.