name

Nyt udbudskoncept med fokus på videndeling

REBUS har udarbejdet et komplet koncept for udbud i strategiske partnerskaber. Udbudskonceptet gør det nemmere for bygherrer at komme i gang med udbud i strategiske partnerskaber.


REBUS har udarbejdet et komplet koncept for udbud i strategiske partnerskaber. Det består af paradigme (udbudsbetingelser), rammeaftale samt en vejledning til, hvordan man kommer i gang. Det nye udbudskoncept gør det nemmere for bygherrer at komme i gang med udbud i strategiske partnerskaber.

31. maj 2017 deltog 30 interesserede aktører fra hele byggebranchen i REBUS’ frokostmøde for at høre om mulighederne for udbud i Langsigtede Strategiske Partnerskaber. REBUS-partnere gav oplæg og fortalte om nogle af udfordringerne ved det nuværende samarbejds-setup samt italesatte potentialerne ved at arbejde tættere sammen over en længere periode på flere projekter. Vibeke Jessen fra Cowi fortæller under sin præsentation:

– Udbudsprocessen, som vi kender den i dag, tager alt for lang tid. Det tager for lang tid, før vi kan komme i gang med selve projektet, og udbuddet forsinker resten af projektet betydeligt. Det kan virke, som om vi bruger mere tid på selve udbudsprocessen og på sikring af overholdelse af reglerne i stedet for det egentlige projekt.

Hans Blinkilde, NCC og formand for REBUS konsortiet, fortsætter – Værdien af længerevarende samarbejder opnås gennem procesfokus. At man ikke skal starte forfra på hvert projekt skaber mere omkostningseffektive processer og bidrager til, at vi får færre misforståelser og konflikter og dermed også færre budgetoverskridelser.

Derudover redegjorde DLA Piper (tidligere LETT Advokater) for de udbudsretlige rammer omkring strategiske partnerskaber og aflivede nogle af de myter, der knytter sig til denne form for udbud. Kurt Bardeleben fra DLA Piper forklarer:

– I Langsigtede Strategiske Partnerskaber erstattes mange udbud af ét enkelt, men partnerskabet begrænser ikke konkurrencen. Konkurrencefeltet flyttes i omfang og tid, nogle ydelser udsættes for direkte konkurrenceudsættelse, mens der skabes helt nye markedsaktører.

Hvorfor Strategiske Partnerskaber?
Partnerskaber og rammeaftaler er i sig selv ikke nyt for byggebranchen, der i løbet af de sidste mange år har eksperimenteret med udbud i forskellige samarbejdsformer. Det særlige ved langsigtede strategiske partnerskaber er, at de åbner op for muligheden for at overdrage teamets viden direkte fra et projekt til det næste.

Hvor man før har lavet gode og alternative samarbejder omkring enkeltstående projekter, men teamet efterfølgende er gået hver til sit, har man nu mulighed for at samle op på erfaringer og overføre hele teamets viden til det næste projekt og det næste igen.

På den måde skaber vi grobund for at forbedre processerne på de enkelte byggerier, og der frigøres plads til at tænke innovative løsninger ind i projekterne, da teamet ikke skal starte forfra med at opbygge tillid til hinanden hver gang.

– I modsætning til, hvad nogle kritikere siger, så mener vi i REBUS, at partnerskabet ikke bare vil bidrage til, at vi får bedre projekter, men også give mulighed for at skabe mere innovation i branchen, siger Hans Blinkilde.

Klar til at indgå strategisk partnerskab?
Men før man går i gang med udbud af denne type, er det også vigtigt at overveje et begreb som modenhed. Man må gøre sig nogle overvejelser omkring, hvilke partnerskabskvalifikationer det er nødvendigt at kigge efter for at få et vellykket samarbejde. Mikala Berg Dueholm fra DLA Piper uddyber:

– Aktører fra forskellige forretningskulturer skal kunne mødes og arbejde tæt sammen på mere end et enkelt projekt. Der skal derfor være klarhed omkring de forskellige værdier, som partnerskabet skal baseres på. Partnerne skal fx være klar til åbenhed og vide, at processen betyder mere, end den gør i traditionelle byggesager.

Lovgivningen giver mulighed for aftaler på op til 4 år +
Selve udbudskonceptet består af tre foldere: en vejledning til hvordan man kommer i gang, et paradigme omkring udbudsbetingelserne og et udkast til selve rammeaftalen. Materialet er altså en komplet guide til udbud i strategiske partnerskaber.

Rent praktisk må man indgå i strategiske partnerskaber på op til 4 år. Men alle projekter, som igangsættes inden for aftalens 4-årige varighed, kan dog udføres efter selve rammeaftalens ophør.

– Ifølge udbudslovgivningen må en rammeaftale have en varighed på maximalt 4 år, medmindre der er helt ekstraordinære grunde til, hvorfor aftaleperioden skal være længere. Vi har dog set eksempler fra blandt andet Sverige og England, hvor aftalerne løber op til 8 år eller mere. Det kan i det lys ikke udelukkes, at et strategisk partnerskab kan strækkes længere end de 4 år, siger Kurt Bardeleben, DLA Piper.

Hele udbudskonceptet og mere inspiration kan findes under Viden og værktøjer.

 

17. november 2017

 

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.