name

Ny metode adskiller brugeradfærd fra bygning

Forskellen på beregnet og realiseret energibesparelse ved renovering er en velkendt udfordring. Udfordringen forklares ofte med beboernes ændrede vaner. Ambitionen med metoden REBUS Connect er at adskille bruger fra bygning med intelligent brug af målerdata og vejrdata.


Mange, der har været igennem renoveringsprojekter, kender problemstillingen. Der kan være udfordringer med at følge op på, om en renovering lever op til de aftalte energibesparelser. Især kan varmeregningen overraske negativt.

Men det har hidtil været svært at sige noget faktuelt om, hvor meget af overraskelsen skyldes selve bygningen og hvor meget, der skyldes uhensigtsmæssigt brug.

Det kræver en videnskabelig forklaring. Netop derfor har Christoffer Rasmussen fra DTU Compute undersøgt det i sin PhD-afhandling. Sammen med et team i REBUS-partnerskabet har han udviklet metoden REBUS Connect, der gør det nemmere at anvende data til bedre opfølgning på bygningens varmeforbrug.

– Bygninger producerer hele tiden data. Det sørger nutidens digitale elmålere og sensorer for. Når vi kombinerer data på en intelligent måde, giver det et bedre datagrundlag og giver mulighed for nye måder at kommunikere varmebrug med drift og beboere, fortæller Christoffer Rasmussen.

Bedre opfølgning og drift

Udover at gøre opfølgningen på renoveringen lettere, ser REBUS Connect-metoden nemlig på nye måder at analysere og kommunikere energiforbruget til beboere og drift. På den måde høstes mange flere af de potentielle energibesparelser, især varmebesparelser. 

Professor på DTU Byg, Carsten Rode, har været opgaveleder for udviklingen af metoden REBUS Connect, som blandt andet testes i boliger hos Himmerland Boligforening.

– Gennem vores arbejde med den almene sektor ved vi, at mange bygningsansvarlige tøver med at investere i de værktøjer og metoder, der skal til for at få det bedste ud af deres data, fortæller Carsten Rode og tilføjer, at det kræver en vis omstillingsevne og en vilje til at gøre tingene anderledes.

Ifølge Carsten Rode og Christoffer Rasmussen er der meget, man som byggechef eller ansvarlig for en renovering kan gøre, hvis man vil bruge dataopsamling og -analyse i dine renoveringer.

 

Gode råd til dig, der har ansvaret for renoveringer og ønsker at udnytte data bedre:


1. Få databaseret opfølgning og drift ind helt fra start

Hvis du er en af dem, der står overfor en renovering, anbefaler Carsten Rode og Christoffer Rasmussen, at du undersøger mulighederne for at få databaseret opfølgning ind i udbuddet:

– På den måde stiller du krav til leverandøren om at kunne dokumentere energiforbedringer. De penge du bruger her, er tjent ind igen, når varmeregningen kommer og på den lange bane, når du drifter bygningen, siger Carsten Rode.

 Han tilføjer, at hvis du fra starten har tænkt over, hvordan I igennem drift og kommunikation med beboerne kan holde energiforbruget nede, så bliver det nemmere at realisere de aftalte energibesparelser.

 
2. Kommunikér vigtigheden ved at tænke i fremtidens energisystemer til beboerne.

– Jeres lejere går sandsynligvis op i både klima og økonomi. Fortæl dem, hvor de kan gøre en forskel, siger Carsten Rode.

– Skab en kultur omkring energiforbrug, som ikke virker som en løftet pegefinger.Hvis beboerne er kede af varmeregningens størrelse, eller udtrykker utilfredshed med det termiske indeklima, eller trækproblemer, så kan den databaserede metode på en objektiv måde belyse, hvis der er udfordringer, og data kan bruges som udgangspunkt for en dialog med beboerne. Initiativet for dialog kan være jeres eller beboernes.
 

3. Indtænk bedre drift af ejendommen i ejendommens attraktionsværdi

REBUS Connect er en del af en udvikling hen imod en mere databaseret energistyring. Christoffer Rasmussen fra DTU Compute ser det som en god måde at identificere problemer i ejendommen på:

– Databaseret drift gør det rationelt at identificere eventuelle problemer på ejendommen. Driftssituationen vil kunne overvåges fra driftskontoret, siger Christoffer Rasmussen og påpeger, at ejendommens attraktionsværdi dermed hæves.

– Digitalisering af ejendommens drift er fremtiden, og skrives efterhånden også ind i offentlige forordninger for store ejendommen. Med databaseret drift sikrer I at følge med udviklingen på en måde, der både vil komme driftspersonalet og beboerne til gavn.

4. Mål hellere for meget og for ofte, end for lidt og for sjældent

Dataopsamling kan være en krævende opgave, og der skal en vis omstillingsvilje til, hvis man for alvor vil opnå gode resultater. En begynderfejl er ifølge Christoffer Rasmussen, at man måler for lidt og for sjældent. Derfor anbefaler han at man sikrer sig en rigelig mængde data:

– Det er ærgerligt ikke at kunne bruge data pga. for sjældne registreringer. Derfor anbefaler jeg, at man måler ofte. Tag kontakt til din varmeleverandør og hør om mulighederne for at få adgang til dine varmedata på fx kvarters- eller timeniveau. Hvis ikke det er muligt at få adgang til data den vej igennem, kan man med fordel ty til tredje parts services til at registrere dit varmeforbrug uden om varmeselskaberne.

 

12. juni 2020

 

 
Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.