name

Kvaliteten i renoveringsarbejdet skal forbedres gennem samarbejde

Der er et stort uudnyttet potentiale i at systematisere viden gennem længerevarende samarbejder i byggebranchen.


Bygherrens midler bruges ofte på at løse de samme udfordringer igen og igen. Midler, der i stedet kunne bruges på nytænkning og kvalitetsrenovering. REBUS partnerskabet er baseret på tanken om, at udbud i strategiske partnerskaber kan være en del af løsningen. Det kan betyde mere produktive, men også langt mere innovative renoveringsprojekter.

−  I år vil vi se flere eksempler på strategiske partnerskaber udfolde sig i Danmark. REBUS-partnerskabet vil løfte udviklingen inden for dette område. Det gør vi ved at udvikle værktøjer der bl.a. synliggør de positive indvirkninger af gentagelseseffekter, der kan bringe omkostningerne ned, så der bliver råd og incitament til at styrke innovationen, siger Hans Blinkilde, sektionsdirektør i NCC og formand i REBUS.

Strategiske partnerskaber er kendetegnet ved, at forskellige aktører i byggeprocessen sammensætter teams, der udvikler løsninger med et særligt fokus på procesoptimering. Det åbner op for muligheden for at forbedre resultatet af renoveringerne væsentligt, ved at tage ved lære af forudgående projekter.

Mere samarbejde – mere værdi for pengene
På arkitektsiden ser man også potentialer ved at samle branchens aktører om at optimere byggeriets processer. Signe Kongebro, der er partner hos Henning Larsen Architects siger:

−  REBUS kan være med til at afdække, hvornår vi kan genbruge erfaringer fra tidligere projekter, og hvornår det ikke er muligt. Et vigtigt resultat af REBUS vil være, hvis vi kan begynde at måle effekten af renoveringerne i løbet af processen, så vi undervejs får de indsigter, der kan gøre en forskel. Et tæt samarbejde er altid fundamentet for effektive processer, der skaber værdi og kvalitet.

Derfor udvikler REBUS vejledninger og værktøjer i tæt samarbejde med ejere af almennyttige bygninger. Det skal gøre det lettere for bygherrer og byggeteams at benytte sig af strategiske partnerskaber og derved få det optimale udbytte af bygherrens investeringer.

Hvad er strategiske partnerskaber?
Set i en mere udbudsretlig optik er strategiske partnerskaber en særlig type rammeaftaler, hvor fokus er rettet mod samarbejde og vidensoverførsel fra en opgave til den næste. Rammeaftaler i klassisk forstand er en udbredt udbudsform og bruges ofte i forbindelse med vareindkøb, på forsyningsområdet, enkle anlægsopgaver, drift- og vedligehold og rådgivning. Man ser også ofte rammeudbud, hvor leverandører byder ind med faste byggekoncepter.

−  Vi skal finde frem til en model, hvor der er fokus på selve procesoptimeringen. En smartere løsning – væk fra at opfinde den dybe tallerken hver gang, siger Hans Blinkilde, formand i REBUS.

Det ”nye” ved REBUS-modellen er altså rammeaftaler, der omfatter større byggeopgaver, som har fokus på at optimere processerne og adgang til rådgiverens eller entreprenørens kompetencer og kapacitet.

21. februar 2017      

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.