name

Innovation sker, når vi løfter i flok

REBUS tog hul på 2018 med et nytårsmøde, der gav indblik i samfundspartnerskabets fremdrift inden for strategiske partnerskaber, innovativ renovering og big data.


REBUS er en samling af nogle af de største aktører i den danske byggebranche, som i fællesskab arbejder på at løfte innovationen inden for bæredygtig renovering af især ældre, almene boliger. Samfundspartnerskabet startede op i 2016 og har stor opbakning fra branchen gennem en stærk følgegruppe.  

Projektets fremdrift var i fokus, da REBUS’ følgegruppe var samlet til nytårsmøde. Her fortalte formanden, Hans Blinkilde (NCC), og de forskellige arbejdspakkeledere om 2017’s bedrifter og planer for det kommende år.

Ny måde at udbyde projekter på
Et af REBUS’ kendetegn er ønsket om at etablere en tradition for langvarige strategiske partnerskaber på tværs af byggebranchen. REBUS-projektet er i sig selv et strategisk partnerskab, som involverer hele byggeriets værdikæde fra leverandør til arkitekt.

Første oplæg om strategiske partnerskaber havde fokus på de mange fordele ved at løfte i flok og videndele fra projekt til projekt. Med inspiration fra bl.a. Sverige og England kan porteføljer af projekter udbydes på en ny måde, hvor innovation og videndeling er i højsædet. REBUS har allerede lanceret en guide til strategiske partnerskaber samt et udbudskoncept, og 2018 er dedikeret til at udarbejde forretningsmodeller for den nye måde at samarbejde på.

Produkt før projekt
En anden vinkel på innovation og bæredygtighed i byggebranchen er at tænke produkt før projekt ved facaderenovering. REBUS arbejder på standardiserede facadeelementer, som skræddersyes til den enkelte bygning, hvor nogle mål ligger fast, men hvor der alligevel er stor mulighed for variation. Facadeelementet bliver bygget uden på eksisterende facader med tværgående installationer integreret. Det betyder 50% lavere energiforbrug i den renoverede bygning, 30% mindre ressourceforbrug under renovering, 20 % øget produktivitet samt mindre behov for både genhusning og byggepladser. Første mock-up af facadeelementerne er klar i 2018.

Data skal øge kvaliteten af byggeriet
Et af REBUS’ vigtigste fokusområder er at udvikle metoder til at øge kvaliteten af byggeriet. Partnerskabet udvikler en metode, der både kan kvantificere og kvalificere årsagerne til, at der sker afvigelser mellem det beregnede og det egentlige energiforbrug. For at blive klogere på bygningens faktiske ydeevne udvikler REBUS nye metoder til at bearbejde måledata fra beboede lejligheder. Aktuelt er REBUS i gang med måle og overvåge energiforbrug og indeklima i en række lejligheder i Himmerland Boligforening i Aalborg. 

– En af styrkerne ved REBUS er muligheden for at dokumentere de innovative løsninger i almen bebyggelse. Det kan være svært at finde den slags demonstrationsejendomme i andre projekter, fortæller Susanne Borenhoff fra Grundejernes Investeringsfond.

Niels Varming fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er enig: – Det vigtigste ved REBUS er det overordnede paradigme om, at man skal gøre noget ved de eksisterende bygninger. Det er her, den helt store udfordring ligger ift. energiforbrug og komfort. Der er stort potentiale for, at man kan udvikle metoder til at gøre det mere produktivt. Vi skal have sat gang i karakterisering af bygninger ud fra data, og det er positivt, at REBUS har fokus på det.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Foto: Leo Fosdal @ unsplash.com

 

25. januar 2018

 

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.