name

Indeklimaet i renoverede bygninger skal værdisættes

Nu skal indeklimaet synliggøres i bygningers totalværdi efter renovering.


REBUS udvikler metoder til værdisætning af renoverede bygninger, der gør indeklimaet mere målbart. 

− Ideen med REBUS-projektet er netop at værdisætte indeklimaet, så det forbedrede indeklima bliver en synlig faktor i renoveringsprocessen. I og med at vi arbejder med et totalværdikoncept, går vi ind og værdisætter det forbedrede indeklima, der opnås som følge af renovering. Den øgede værdi vil samtidig indgå i bygningens totalværdi efter renovering, siger lektor Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet, der er projektleder for arbejdet med indeklima i REBUS.

Behovet for målinger og dokumentation af indeklimaet er stigende i takt med, at indeklimaet vægtes højere af bygherrer og beboere. I undersøgelsen Prioritering af indeklima i eksisterende bygninger, lavet af Renovering på Dagsordenen, ses et stigende fokus hos bygherrer på indeklima som konkurrenceparameter. Her er indeklimaet vægtet over parametre som energiforbrug, holdbarhed og æstetik.

Der arbejdes netop nu på en analyse af, hvad der sker fra ønsket om at vægte indeklima højt til den renoverede bygning står færdig – og hvorfor indeklima måske er nedprioriteret undervejs.

− Når vi taler om indeklima bliver det ofte lidt abstrakt. Et godt indeklima er på mange måder forventeligt, ellers trives vi ikke i vores boliger eller på vores arbejdsplads. Derfor er det ofte kun fraværet af det gode indeklima, der får folk til at reagere. Vi vil forsøge at gøre indeklimaet bedre, mere håndgribeligt og målbart, fx gennem indeklimaklasser og let tilgængelige målemetoder, siger Thomas Witterseh seniorspecialist, Ph.D. inden for indeklimaområdet på Teknologisk Institut.

Et af målene er at udarbejde indeklimaklasser, så renoverede bygninger kan klassificeres efter kvaliteten af det opnåede indeklima. Udover at give beboere i almene boliger, som er partnerskabets indsatsområde, bedre komfort og livskvalitet, giver det branchen et nyt fælles grundlag at tale ud fra.

16. september 2016

 

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.