name

Byggebranchen skal vendes på hovedet

Billigere og bedre renovering er nogle af gevinsterne ved videndeling og samarbejde på tværs af byggebranchen.


Der er behov for at gentænke måden, vi renoverer boliger på. Langtidssikret renovering og lavere byggeomkostninger er et af REBUS’ fokuspunkter, og det skal ske gennem strategiske partnerskaber. Tanken er, at branchens mange aktører tilsammen ligger inde med uanede mængder viden. Hvis vi er villige til at samarbejde på tværs og dele viden med hinanden, kan vi arbejde smartere og billigere og samtidig skabe fremdrift i energirenoveringen af eksisterende etageboliger.

– Vi har en stor forhåbning om, at REBUS kan bryde det etablerede mønster i byggebranchen, hvor vi tager afsæt i et projekt ad gangen. Vi vil minimere projekteringen i renoveringsprojekter og i større grad fokusere på at skabe produkter, som vi kan integrere i det enkelte projekt. Vi vender tingene om og tror på, at det er en afgørende forudsætning for at øge produktiviteten og sikre en højere kvalitet, fortæller Gert Jespersen, projekteringsdirektør hos NCC.

Ud med ”plejer”
Mønsterbrydning var netop udgangspunktet, da REBUS’ samarbejdspartnere mødtes til workshop i april. Målet med dagen var at identificere de vigtigste problemstillinger ift. at facaderenovere uden bl.a. stilladser og genhusning. Og endnu vigtigere: igangsætte et tillidsbaseret samarbejde på tværs af byggebranchens værdikæde, hvor vi drager nytte af hinandens viden og erfaringer.

Det er nemlig udbredt, at byggebranchens mange aktører enten taler forbi hinanden eller ligefrem modarbejder hinanden. Det vil REBUS komme til livs ved at etablere en fælles forståelsesramme og et fælles sprog.

Håndgribelighed er nøglen til succes
– Dagen handlede meget om at gøre tanker og processer håndgribelige. Et af værktøjerne var en fysisk planche. Den blev brugt til at illustrere, hvordan udvalgte problemstillinger kunne blive til arbejdsopgaver og ansvarsområder, fortæller Rune Rex, facilitator for workshoppen og faglig leder på Teknologisk Institut.

Han fortsætter: – Da plancherne var skitseret, gik deltagerne i værkstedet, hvor de byggede hurtige prototyper ud fra problemstillingerne. Formålet med workshoppen var at give deltagerne et fælles sprog gennem en række fysiske arbejdsopgaver.

Styrken i forskellige fagligheder
Ifølge Martin Rasmussen, projektleder i Saint-Gobain, handler et succesfuldt samarbejde på tværs af byggebranchen især om at respektere og lære af andre fagligheder.

– Vi vil skabe en fælles referenceramme, så vi kan flette vores viden sammen. På den måde kan vi skabe nogle sammenhængende løsninger. Vi skal være bedre til at se styrken i vores forskellige kompetencer og bruge hinanden.

Martin Vraa Nielsen fra Henning Larsen Architects er enig i denne betragtning og tilføjer:

– Vi vil samle trådene for at sikre, at vores produkter og modeller kan tilpasses den enkelte produktion. På workshoppen har vi identificeret kritiske indsatsområder og barrierer for projektet og defineret nogle klare arbejdsspor for det videre udviklingsarbejde. Nu vil vi arbejde hen imod nogle konkrete løsningsforslag og forventer at have prototyper klar inden for et år.

21. april 2017

 

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.