name

Antallet af strategiske partnerskaber fordoblet i 2020

Med fire udbud 2020 har vi set en fordobling i antal strategiske partnerskaber i Danmark. De igangværende partnerskaber udgør i år en samlet udbudssum på over 18 mia. kr.


Antallet strategiske partnerskaber er steget fra fire til otte i 2020, da der er udbudt fire nye i år. REBUS har analyseret udbuddene nærmere, og identificeret trends og tendenser. Her er et udpluk af de vigtigste indsigter.

Flere forskellige typer bygherrer, men den almene sektor fører an

Region Hovedstaden og Egedal kommune er blandt de bygherrer, der nu prøver nye måde at realisere byggeri på. Det betyder blandt andet, at paletten er udvidet. De almene boligselskaber står dog stadig for 61% af den samlede udbudssum.

 

Der er plads til både de store og de små

Med de nye udbud udvides variationen i størrelsen af den udbudte portefølje. Med en pulje på mellem 250 og 400 mio. kr. er Egedal kommune ti gange mindre end det største udbud, som kommer fra den almene boligorganisation KAB. Det viser, at også de bygherrer, som har en mindre portefølje af projekter, kan tænke i strategiske partnerskaber.

 

Omsætning i strategisk partnerskab mere end tidobler på fem år

Den nye bølge af udbud skaber en stabil fremgang i den årlige forventede omsætning for strategiske partnerskaber i Danmark. Den er mere end tidoblet på fem år. Hvor den i 2016 var på 300 mio. kroner pr. år, er det steget til en forventet årlig omsætning på 3,7 mia. kroner i 2021. Dette er beregnet på baggrund af de nuværende udbud, hvor deres estimerede omsætning er fordelt over et fireårs interval.

 

Fra 2016 til 2019 har vi en komplet liste over de strategiske partnerskaber der er indgået og deres udbudssum. I 2020 og 2021 er tallene fra de foreløbige strategiske partnerskaber der i skrivende stund er udbudt.

Strategiske partnerskaber er ikke kun et hovedstadsfænomen

De strategiske partnerskaber er primært koncentrerede omkring hovedstadsområdet. Dette skal ses i lyset af at strategiske partnerskaber i de første år primært har været drevet af store offentlige bygherreorganisationer. I 2020 er hovedstadens monopol dog blevet brudt af Civica, der er Fyns største almene boligorganisation. Civica udbød i juni et strategisk partnerskab med en porteføljestørrelse på 3 mia. kroner. I porteføljen findes blandt andet en gennemgribende renovering af Vollsmose-bebyggelsen med både renovering og nybyggeri.

Klik for mere detaljer på det interaktive kort:


Hvor kommer strategiske partnerskaber fra?

Strategiske partnerskaber er ikke et nyt fænomen og har tætte relationer til andre relationelle udbudsformer, såsom partnering og integrated project delivery. Strategiske partnerskaber adskiller sig ved, at man arbejder med porteføljer af byggeprojekter og at bygherrens strategiske partner er en samlet enhed bestående af arkitekter, rådgivere og entreprenører.

Fra England til Australien

De relationelle kontrakter i byggebranchen kan trække deres fælles idégrundlag tilbage til start 90’erne i England. To sideløbende initiativer skulle vise sig at have stor indflydelse på, hvordan vi laver relationelle kontrakter i dag. Det første var den engelske byggebranche, som sammen med den engelske regering i gang satte en undersøgelse, der mundede ud i rapporten med det meget passende navn ”Constructing the Team”. Det andet initiativ blev sideløbende startet af den engelske olieindustri og fik det måske knap så mundrette navn ”Cost Reduction Initiative for the New Era” eller CRINE. Fra disse to kan man spore ikke bare partnering og strategiske partnerskaber, men også integrated project delivery og alliancing. De sidste to er primært udviklet i henholdsvis USA og Australien og så efterfølgende set anvendt i flere markeder.
 

De danske strategiske partnerskaber er unikke og går en lys fremtid i møde

Strategiske partnerskaber kan følge en tidslinje fra de tidlige tanker og vejledninger i England, som senere blev tilrettet og brugt i den svenske byggebranche. Det er herfra den danske version af strategisk partnerskab har sin oprindelse. De danske strategiske partnerskaber er relativt ens opbygget, der benyttes konflikttrapper til konflikthåndtering og så er de strategiske partnerskaber tilrettet den danske og EU’s udbudslovgivning.

Fremtiden for strategiske partnerskaber ser på nuværende tidspunkt lovende ud. Hvis de øvrige regioner følger Region Hovedstadens eksempel, vil dette være en mulighed for at strategiske partnerskaber bliver udbredt til hele landet. Samtidig er der interesse fra almene boligorganisationer, der ønsker at forny og modernisere en aldrende bygningsmasse og som ser åbenlyse fordele i at indgå i strategiske partnerskaber. Det virker derfor ikke usandsynligt, at den nuværende årlige omsætning i strategiske partnerskaber kan fordobles eller mere i fremtiden og dermed nå op på 10 mia. kroner. Dette vil ikke bare være til gavn for de offentlige bygherrer, men også en måde at skabe fornyelse og fremdrift i den danske byggebranche generelt.

 

 

 

7. september 2020      

 

 
Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.