name

10 ofte stillede spørgsmål om IK-kompas

IK-kompas (tidl. IV20) har gennem hele sin udvikling været velkendt som værktøj i byggebranchen, men hvad er det helt præcis og hvordan fungerer den tilknyttede mærkningsordning?


Er du nysgerrig på værktøjet IK-kompas kan du blive klogere her. Få afklaret eventuelle spørgsmål med disse 10 ofte stillede spørgsmål om IK-kompas.

1. Hvad er IK-kompas og hvad er IndeklimaKvalitet?

IndeklimaKvalitet angiver det bogstav fra A-G, som beskriver potentialet for et godt indeklima i din bolig. Du kender skalaen fra energimærkerne, så IndeklimaKvalitet A vil fx være den bolig, hvor der er størst potentiale for at opnå et godt indeklima. Resultatet beregnes i værktøjet IK-kompas, som er udviklet sammen med mærkningsordningen IndeklimaKvalitet i REBUS-projektet.

2. Hvilke indeklimaparametre er med?

IK-kompas og IndeklimaKvalitet inkluderer en individuel og samlet vurdering af det termiske, akustiske og visuelle indeklima samt luftkvaliteten. Hver parameter har en række underkriterier, herunder også justeringsmuligheder, dvs. brugernes mulighed for selv at regulere på de fire hovedparametre i indeklimaet.

3. Hvornår kan jeg bruge IK-kompas?

IK-kompas kan bruges i både nybyggeri, i eksisterende byggeri og ved renovering, hvor man ønsker et bud på indeklimakvaliteten før og efter renovering. På den måde kan værktøjet også bruges til at synliggøre muligheder for indeklimaforbedringer i forbindelse med en forstående renovering såvel som til at sætte fokus på indeklimaet tidligt i et nybyggeri. Første version af værktøjet er udviklet til etageboliger.

4. Er der målinger med i registreringen - hvorfor (ikke)?

IK-kompas er udviklet ud fra et mål om at lave et værktøj, der er billigt og enkelt at bruge. Derfor baseres vurderingen kun på registreringer og ikke målinger, der ofte er tidskrævende og kræver databehandling. Ved målinger er det ofte indeklimaet under påvirkning fra brugere, der registreres. Vi ønsker at lave en vurdering af selve bygningen og de rammer, der er til stede for at skabe et godt indeklima.

5. Hvordan bruges IK-kompas?

IK-kompas benyttes fra en pc. Beregningerne er baseret på en digital model af boligen, som hentes ind i IK-kompas. Herefter tilføjes registreringer fra boligen som fx type af solafskærmning, ventilationsform og boligens adresse ift. støj og partikler udenfor boligen. Når alt er indtastet, får man en vurdering af boligens indeklimakvalitet, både samlet set og for de fire indeklimaområder, der indgår i beregningen. Værktøjet har to moduler: et dialogværktøj, som på en simpel måde formidler resultatet af beregningerne, og indeklimakompasset, som går mere i detaljen på de valgte input, og dermed bliver et godt redskab til design af indeklima.

6. Hvordan kan IK-kompas bidrage til bedre indeklima i vores boliger?

Med IK-kompas kan man allerede meget tidligt i designprocessen indarbejde viden om indeklima, da værktøjet på et forholdsvist simpelt input kan give et holistisk, hurtigt svar på ændringer og beslutningers betydning for indeklimaet. Dette eliminerer senere "benspænd" for de gode indeklimaløsninger.

7. Hvor lang tid tager en registrering?

En registrering af en bolig tager mellem 4 og 5 timer. Man vil udvælge et repræsentativt antal af boliger, så det vil ikke være nødvendigt at registrere i alle boliger.

8. Hvordan får man et mærke for IndeklimaKvalitet?

Mærkningsordningen IndeklimaKvalitet udbyder kurser der uddanner konsulenter i brugen af IK-kompas. Som certificeret konsulent kan man anvende IK-kompas til at få udstedt et mærke for indeklimakvaliteten af en bolig.

9. Hvem kan lave en Ik-kompasregistrering?

Alle kan købe og bruge IK-kompas til både design af nybyggeri og til renovering. IK-kompas er udviklet til at være intuitivt at bruge, men den optimale anvendelse forudsætter relevant baggrund og uddannelse indenfor indeklima samt kursus i brugen af softwaret. Der bliver udbudt kurser, der uddanner certificerede konsulenter, som kan foretage IK-kompasregistreringer, der udmunder i et mærke for IndeklimaKvalitet udstedt af mærkningsordningen.

10. Hvad er forskellen på dette og andre mærkninger som fx DGNB Hjerte?

Den helt afgørende forskel på IK-kompas og fx DGNB er, at der i IndeklimaKvalitet ikke indgår målinger, for at holde omkostningerne nede samtidig med at rammerne for det gode indeklima holdes i hævd. IndeklimaKvalitet har udelukkende fokus på bygningens fysiske rammer og potentialet for at beboerne kan opnå et godt indeklima. Rationalet er, at man godt kan komme langt med relativt små investeringer og enkle værktøjer, der "tvinger" både bygherre og leverandører til at forholde sig til indeklimaet gennem hele processen.