Presse


REBUS i medierne

 

Byggeri+Arkitektur: Helhedsorienteret indeklimavurdering

10. maj 2018    Første etape af det nye ’Indeklimavurderingsværktøj 2020’ (IV20) bliver i disse dage lanceret for boligselskaber rundt om i landet og skal fremover synliggøre indeklimaets kvalitet overfor bygherre samt skabe en mere helhedsorienteret tilgang i renoveringsarbejde og nybyggeri... Læs artikel

 

Dansk Byggeri: Renovering er nu det vigtigste marked

10. marts 2016    Der var engang, da renovering blot var en sidedisciplin indenfor byggeriet. Nybyggeri og store anlæg var i fokus – men sådan er det ifølge Dansk Byggeri ikke længere. Og stærke netværk i branchen har drevet udviklingen... Læs artikel

 

Dagens Byggeri: Partnerskab om bæredygtig energirenovering

1. marts 2016    Teknologisk Institut er projektleder på et nyt samfundspartnerskab, som Innovationsfonden har bevilliget 35 millioner kroner til. Samtidig støttes projektet af 8 millioner kroner fra Realdania og 6 millioner kroner fra Grundejernes Investeringsfond... Læs artikel

Dagens Byggeri: Indeklima skal værdifastsættes

19. september 2016    Partnerskabet REBUS udvikler metoder til værdisætning af renoverede bygninger, der gør indeklimaet mere målbart... Læs artikel

 

 

Licitationen: Nyt fokus på energiforbrug og produktivitet

26. februar 2016    Partnerskab vil med et samlet projektbudget på 81 mio. kroner sænke energiforbruget og højne produktiviteten ved renoveringer. Det skal ske med et samarbejde over fire år med alle i byggeriets værdikæde... Læs artikel