name

Videndeling er en vigtig nøgle i strategiske partnerskaber

Videndeling er højt prioriteret hos mange virksomheder og brancher i øjeblikket. Den tendens ønsker REBUS at trække med over i byggebranchen, der i høj grad kan drage nytte af tværfagligt samarbejde.


I en branche, hvor pris traditionelt set er det eneste konkurrenceparameter, er der generelt ikke det store overskud til innovation og udvikling. Ineffektive processer samt fejl og mangler koster hvert år byggebranchen flere milliarder kroner. Ved at fokusere mere på videndelingsprocesser kan byggebranchen både spare penge og optimere arbejdsgange.

– Øget videndeling og en samarbejdsproces, der inddrager hele værdikæden tidligt i projektets tilblivelse, kan være med til at ændre på mange af de uheldige kendetegn ved vores branche og samtidig give plads til mere innovation og udvikling, fortæller Sabine Åxman, NCC og Hans Blinkilde, formand for REBUS.

– Branchen er præget af en stærkt fagopdelt struktur. Det fører til en øget risiko for optimering af egen forretning fremfor at give incitament til udvikling af nye løsninger, der gavner helheden, tilføjer Sabine Åxman og Hans Blinkilde.

Videndeling i strategiske partnerskaber
Et af REBUS’ fokusområder er Strategiske Partnerskaber, som netop har fokus på videndeling på tværs af byggebranchens aktører. Kernen i Strategiske Partnerskaber er at dele viden om gode processer og løsninger mellem de forskellige byggeprojekter. I praksis sker det ved at arbejde på tværs af projekterne og fokusere indsatserne der, hvor behov og potentialer er størst.

– Vi vil skabe en fælles referenceramme, så vi kan flette vores viden sammen. På den måde kan vi skabe nogle sammenhængende løsninger. Vi skal være bedre til at se styrken i vores forskellige kompetencer og bruge hinanden, siger Martin Rasmussen, projektleder i Saint-Gobain.

Fra konkurrenter til langsigtede partnerskaber
Videndeling er besværligt i det traditionelle samarbejds-setup. Det ene øjeblik arbejder aktørerne sammen om et projekt som et team, mens de det næste øjeblik er konkurrerende parter på projekt nummer to. Erfaringsoverførsel fra byggesag til byggesag er dermed minimal eller ikke eksisterende.

– I de langsigtede strategiske samarbejder er incitamentet for vidensdeling større, da man skal samarbejde med de samme partnere over en længere periode. Vidensdeling og løbende forventningsafstemning bliver derfor en naturlig del af samarbejdet mellem bygherre og leveranceteamet, slutter Sabine Åxman og Hans Blinkilde.

 

29. juni 2017

 

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.