name

"Vi vil bruge indeklimavurdering til at kvalificere vores løsning"

LINK arkitektur er en af de virksomheder, der tester en ny metode til indeklimavurdering, som REBUS har lanceret i en betaversion. 


Vi har spurgt Martin Maribo, der er projektleder og bæredygtighedskonsulent i arkitektvirksomheden LINK arkitektur, om hans erfaringer med værktøjet bag IndeklimaKvalitet, der går under navnet IV20 (indeklimavurderingsværktøj 2020).

Hvad er jeres tilgang til indeklima?
Vi mener, at indeklimaet skal tages alvorligt, og generelt synes jeg, at branchen har et stort fokus på det. Vi har dog haft opgaver, hvor bygherrens målsætning har været at overholde BR, og så ikke bruge mere energi på det.

Oplever I udfordringer i dialogen med jeres kunder, når I taler om indeklima - hvilke?
Indeklima er jo en diffus størrelse, og det er svært for en bygherre at overskue alle aspekter af det. Jeg tror der er en tendens til at fokusere på enkelte delelementer. Det vil typisk være de elementer, som der stilles krav til i bygningsreglementet, men ikke den brede pallette, som er med i beregningerne i IV20.LINK arkitektur deltog tidligere i år i en workshop på Aalborg Universitet, hvor IV20 blev brugt på en boligrenoveringscase. På dagen udførte arkitekterne en forestillet renovering med løbende gennemregning af renoveringsforslagenes virkning på indeklimaet, som blev vist på en række monitorer. LINK arkitektur tester nu værktøjet ved efterprøvning i reelle opgaver.

I udviklingsfasen er IV20 målrettet boligrenoveringer. Hvad er indeklimamæssigt særligt ved renoveringer?
Det særlige ved en renovering er jo, at man ikke kan påvirke alle faktorer, men kun påvirke i det omfang byggeriet skal renoveres. Hvis vinduer ikke skal skiftes, kan du jo ikke gøre så meget ved dagslyset. I sidste ende er det jo bygherren, der træffer beslutningerne. Men vores rolle som rådgiver er netop at sørge for, at bygherre har et kvalificeret beslutningsgrundlag. Her kan et værktøj som IV20 være med til at synliggøre, hvilke konsekvenser de enkelte valg får på indeklimaet. 

Hvordan ville et værktøj som det, REBUS udvikler, kunne hjælpe jer i designprocessen?
Dels giver det et overblik over en kompleks samling af parametre. Og så har det en styrke i at være målbart ud fra en værdi for indeklimaet før renovering. Det vil betyde, at det nemmere kan kommunikeres og sælges til en bygherre. Man får en hurtig feedback fra værktøjet, i modsætning til tunge ingeniørberegninger, der først kommer, når designet er fastlagt. Det gør det lettere at tænke indeklimaet ind tidligt i processen. 

»Man får en hurtig feedback fra værktøjet i modsætning til tunge ingeniørberegninger, der først kommer, når designet er fastlagt. Det gør det lettere at tænke indeklimaet ind tidligt i processen.«

– Martin Maribo, LINK arkitektur

I prøvede til en workshop at udføre en fiktiv renovering med og uden vurderingsværktøjet. Hvordan oplevede I det?
Det fungerede godt, at vi løbende i designprocessen kunne måle effekten af renoveringstiltag i forhold til udgangspunktet. Det gjorde det nemmere at træffe kvalificerede valg.

Var der noget, der overraskede jer til workshoppen – i så fald hvad?
Det var der faktisk. Vi lavede noget på et tidspunkt, som havde den modsatte effekt af, hvad vi troede det ville. Designprocessen startede som ’business as usual’, men allerede efter den første feedback fra værktøjet ændrede vi fokus og fik nye idéer. Argumentationen for og imod idéer ændrede sig også. Jeg tror, at den nuancerede inddragelse af indeklimaforhold i designet gør det nemmere at forsvare designvalg ift. andre målbare forhold som pris, kvadratmeter eller energiforbrug. På den måde kan det skabe rammerne for bedre dialog med klienten og mulighed for at være på forkant i forhold til de tekniske parametre. Et konkret eksempel fra workshoppen er, at vi som designteam overvejede at lade alle eksisterende vinduesåbninger gå helt til gulv, men 1 minut senere kunne værktøjet afsløre, at det ikke ville være hensigtsmæssigt. De større glaspartier skulle give et bedre visuelt indeklima, men gevinsten var ikke så stor som ventet og risikoen for overtemperatur steg. I stedet valgte vi at lade vinduerne gå til gulv på bygningens ene facade, hvor gevinsten var størst, det vil sige hvor orientering, rumstørrelse og udhæng forhindrede øget risiko for overtemperatur.

Kunne I forestille jer at arbejde med indeklimavurdering fremadrettet?
Det kunne vi absolut! Vi har faktisk en sag pt., hvor vi skal aflevere tilbud i totalentreprise på en renovering af et kontorbyggeri, hvor vi gerne vil bruge værktøjet til at kvalificere vores løsning. 

»Vi har faktisk en sag pt., hvor vi skal aflevere tilbud i totalentreprise på en renovering af et kontorbyggeri, hvor vi gerne vil bruge værktøjet til at kvalificere vores løsning.«

– Martin Maribo, LINK arkitektur

Ser du nogle udfordringer ved værktøjet?
Det er omfattende, og inddrager mange parametre. Det skal være nemt for en rådgiver at arbejde med, da det skal kunne bruges dynamisk, og kunne kommunikeres til bygherren. Det kan være ressourcekrævende at tage nye metoder i brug, men det er også i orden, hvis det giver gevinst på den lange bane. Det er derfor en fin balance imellem at rumme alt det komplekse, men samtidig være enkelt at anvende og forstå.

Hvorfor er det vigtigt at tænke på indeklimaet?
I boliger er indeklimaet vigtigt, da det er her vi opholder os 50 til 70% af livet. Ved erhvervsbyggeri stilles der også krav til indeklimaet med et stigende fokus på sundhed og trivsel, men også indeklimaets indflydelse på ansattes produktivitet og dermed virksomhedens omsætning. Når vi arbejder med sundhedsbyggeri er patienters sundhed og trivsel naturligt i fokus her, og forskning viser, at et godt indeklima mindsker indlæggelsestiden.

Om LINK arkitektur
LINK arkitektur er blandt de største arkitektvirksomheder i Skandinavien med 15 kontorer med mere end 470 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Heraf omkring 90 ansatte i Danmark. Arkitektvirksomheden har en bred vifte af nybyggerier og renoveringer i porteføljen, og har generelt fokus på bæredygtighed og indeklima. LINK arkitektur har løst mange store renoveringsopgaver, heriblandt af boligområdet Fyrkildevej i Kildeparken, som også er en af REBUS’ demonstrationscases.

 

 

IndeklimaKvalitet er en ny ordning for vurdering af indeklima, som udvikles af REBUS. Kvaliteten angives med et bogstav ud fra individuelle vurderinger for akustisk, atmosfærisk, termisk og visuelt indeklima. Ordningen bygger på vurderingsværktøjet IV20. Værktøjet er baseret på tværfaglig ekspertviden, og testes løbende i tæt dialog med branche, myndigheder og beboere. Du kan være med til at validere værktøjet ved at deltage i denne spørgeskemaundersøgelse.

 

12. december 2018      

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.