name

Strategiske partnerskaber – vejen til innovation i byggebranchen

Dome of Visions husede REBUS’ debatmøde 19. september, hvor mere end 50 engagerede deltagere blev klogere på fordelene ved at samarbejde på tværs af byggebranchen.


Den smukke glasbygning Dome of Visions lagde hus til REBUS’ debatmøde om strategiske partnerskaber i Aarhus 19. september. Det nøje udvalgte venue er i sig selv et stykke fremtids-arkitektur, som helt i ånd med REBUS hylder bæredygtighed og samarbejde på tværs af brancher.

I Danmark er strategiske partnerskaber i byggebranchen forholdsvist nyt, mens Sverige og England igennem de sidste 10 år har opnået positive resultater gennem langvarige samarbejder. REBUS har fokus på at udbrede de mange fordele ved strategiske partnerskaber til alle led i Danmarks byggebranche.

Altafgørende innovation i byggebranchen
REBUS’ formand Hans Blinkilde faciliterede debatmødet og fremhævede i sin velkomst den nye samarbejdsform som en altafgørende nyudvikling i byggeriet. 

– Ved at tænke langsigtet og udnytte effekten af gentagelse kan bygherrer fremover forvente byggerier med højere kvalitet til lavere pris. De leveranceteams, som byder ind på sådanne opgaver, har stort incitament til vedholdende at levere gode byggerier og til at undgå konflikter. Omfanget af udbud og aftaleforhold bliver reduceret kraftigt, og muligheden for innovation øges også markant, fortæller Hans Blinkilde.

Københavns Kommune som fanebærer
Danmark har dog allerede et par frontløbere inden for strategiske partnerskaber, og en af dem er Københavns Kommune. Byggeri København – kommunens bygherreenhed – har opsat nogle strategiske mål for de kommunale byggerier:

– Vi vil opnå færre forsinkelser og byggeri, som er billigere, langtidsholdbart, tilgodeser brugerne og er til gavn for københavnerne, fortæller Rasmus Brandt Lassen, byggechef i Byggeri København.

For at gøre visionen til virkelighed har Byggeri København samlet de fleste af deres byggeprojekter i to store rammeaftaler. I praksis betyder det, at kommunen har et fast leveranceteam med en fælles daglig ledelse og styregruppe.

– For os har det betydet, at værdikæden er mindre brudt end tidligere. Når vi går i gang med et projekt, er der mulighed for at inddrage alle parter helt fra idé til færdigt byggeri. Det giver en rullende og fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Vi forventer hurtigere færdiggørelse, reduceret behov for genhusning, øget brugertilfredshed og besparelse i projektledelse, fortsætter Rasmus Brandt Lassen.

SE VIDEO FRA DEBATMØDET

Bygherrer følger opmærksomt med
Københavns Kommunes arbejde med strategiske partnerskaber er ikke gået ubemærket hen hos deltagerne på debatmødet. Lone Zeeberg Nielsen fra fsb fortæller:

– I fsb gør vi os løbende tanker om, hvilke håndtag vi kan skrue på for at sikre maksimal værdi i vores byggerier. Derfor er vi altid interesserede i at arbejde med at minimere spild i byggeprocessen. Vi følger med stor interesse Byggeri Københavns strategiske partnerskaber og ser frem til en opfølgning på, hvordan samarbejdet forløber. Vi tror på, at et godt samarbejde mellem alle aktører i en byggeproces skaber værdi, både for os som bygherre men også for vores samarbejdsparter.

Jurister og forskere hjælper i gang med strategiske partnerskaber
For mange virksomheder er det dog et stort skridt at gå fra traditionel projektering til strategiske partnerskaber. REBUS har derfor udviklet en række juridiske og organisatoriske retningslinjer, som gør det nemmere at komme i gang med strategiske partnerskaber. Det sker i samarbejde med advokatfirmaet DLA Piper og DTU, der er en af ni partnere i REBUS.

Under debatmødet fortalte DLA Piper om de juridiske overvejelser, man skal gøre sig inden og under et strategisk partnerskab. Her lå fokus især på, hvordan man skaber et succesfuldt flerårigt samarbejde fremfor at finde nye samarbejdspartnere efter hvert projekt. Til det formål har REBUS udviklet et komplet udbudskoncept

Herefter præsenterede DTU deres forskning omkring strategiske partnerskaber, og hvordan man forbereder sin virksomhed på at samarbejde på denne måde. DTU har udarbejdet en trappemodel, som identificerer, hvor moden en virksomhed er ift. at deltage i strategiske partnerskaber. Den løfter vi sløret for på rebus.nu senere på efteråret.

Stor interesse blandt byggebranchens aktører
Som en del af debatten om langsigtede strategiske partnerskaber faciliterede DTU sidst på eftermiddagen en workshop. Under workshoppen tog deltagerne stilling til en række spørgsmål i grupper sammensat af forskellige dele af byggebranchen. De diskuterede, hvilke muligheder, barrierer og udfordringer der er ved strategisk samarbejde og kom med løsningsforslag til at imødekomme barriererne. Deltagerne besvarede spørgsmålene ud fra de forskellige perspektiver, der er i byggerets værdikæde; bygherre, arkitekt, rådgiver, entreprenør, leverandør osv.

– Vi oplevede en masse interessante diskussioner i grupperne, og ved den afsluttende opsamling var der en positiv dialog omkring muligheder og udfordringer i langvarige strategiske partnerskaber. Vi kunne tydeligt se, at der var interesse for at forstå den nye måde at strukturere byggeri på fra mange forskellige led i værdikæden, fortæller Jakob Brinkø Berg, PhD ved DTU.

Den indsamlede information fra workshoppen vil være med til at forme det videre arbejde i REBUS, når vi videreudvikler vores informationsmateriale og værktøjer til længerevarende strategisk samarbejde.

DOWNLOAD PRÆSENTATIONERNE FRA DEBATMØDET