name

Strategiske partnerskaber er gået fra ide til virkelighed

Erfaringer viser, at strategiske partnerskaber kan skabe bedre og hurtigere renoveringer med større budgetsikkerhed. Det er værd at have med i overvejelserne, når landets almene boliger nu skal renoveres med midler fra Landsbyggefonden, mener REBUS.


Renovering står højt på dagsordenen hos den almene sektor og byggebranchen, der er i fuld gang med at pege på potentialerne for både klimaforbedringer, men aktuelt også for at holde gang i samfundshjulene ved genåbningen af Danmark. 

I sin 1. maj-tale foreslog statsminister Mette Frederiksen, at man vil lade Landsbyggefonden bruge 30 milliarder kroner på at renovere almene boliger i perioden 2020 til 2026. Regeringen vil allerede bruge 18,4 milliarder kroner inden for de næste 15 måneder på at renovere 72.000 af de boliger, der står på Landsbyggefondens venteliste.

I genopretningen af dansk økonomi kan strategiske partnerskaber, dvs. rammeudbud om renovering af større bygningsporteføljer, få en vigtig rolle. 

Åbenlyse fordele ved strategiske partnerskaber

De strategiske partnerskaber har nemlig nogle åbenlyse fordele, mener forsker Per Anker Jensen fra DTU Management, som gennem REBUS-projektet har forsket i udbudsformen.

– Når vi ved, at flere bygherrer i den almene sektor har en portefølje af byggeprojekter med både renovering og nybyggeri, så er der nogle åbenlyse fordele ved strategiske partnerskaber, hvor man etablerer et langsigtet, tillidsbaseret samarbejde, siger Per Anker Jensen.

»Igennem de sidste år har partnerskaberne opbygget en organisatorisk infrastruktur, der gør det muligt at eksekvere projekter hurtigt og effektivt uden at det går ud over kvaliteten og økonomien.«

–Christian Thuesen, DTU

Per Anker Jensens kollega på DTU, Christian Thuesen, der også er involveret i REBUS-arbejdet, uddyber, at de allerede etablerede partnerskaber fremstår som et helt centralt virkemiddel i igangsætningen af dansk økonomi oven på covid19-krisen.

– Igennem de sidste år har partnerskaberne opbygget en organisatorisk infrastruktur, der gør det muligt at eksekvere projekter hurtigt og effektivt uden at det går ud over kvaliteten og økonomien, siger Christian Thuesen.

Et konkret eksempel er Københavns største almene boligselskab, fsb, der under covid19-lukningen besluttede at fremskynde 16 byggesager til en værdi af op mod 200 mio. kr. for netop at holde gang i økonomien og den grønne omstilling.

Syn for sagen

Siden REBUS i 2016 begyndte at undersøge og kaste lys på strategiske partnerskaber, er der udbudt flere strategiske partnerskaber inden for både renovering og nybyggeri.

Per Anker Jensen har undersøgt udbudsformen og de ændringer, den har medført de seneste år:

– I REBUS-perioden har vi set oprettelsen af flere strategiske partnerskaber i byggeriet. Først Københavns Kommune med Trust og DSP Plus, og så KAB med byggepartnerskabet &os og fsb’s partnerskab Hjem. De er alle godt i gang og resultaterne tegner godt. Med planlagte genudbud hos Byggeri København og andre nye udbud på vej overstiger de samlede brancheaktiviteter i strategiske partnerskaber let 20 milliarder over en 10-årig periode.

På Havneholmen i København arbejder en af dem, der prøver kræfter med samarbejdsformen. Nemlig byggeudviklingschef Ulrik Steen-Jensen fra boligselskabet KAB. I 2019 dannede KAB &os Byggepartnerskabet. Formålet med partnerskabet er at sikre bedre samarbejde i komplekse byggesager, men de ønsker også at opnå bedre resultater indenfor reduceret energiforbrug for at bidrage til klimamålene:

– Den almene sektor vil gerne gå foran og løfte et samfundsansvar. Det er vigtigt med nogle effektive samarbejder, der kan sikre renoveringer af høj kvalitet, men hvor det også kan gå lidt hurtigt, hvis vi skal nå de klimamålsætninger, som regeringen har sat, siger Ulrik Steen-Jensen.

» Den almene sektor vil gerne gå foran og løfte et samfundsansvar. Det er vigtigt med nogle effektive samarbejder, der kan sikre renoveringer af høj kvalitet, men hvor det også kan gå lidt hurtigt, hvis vi skal nå de klimamålsætninger, som regeringen har sat.«

– Ulrik Steen-Jensen, KAB


Både branche og bygherrer skal blive klogere

Forretningsdirektør i entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen, Peder Johansen, er enig med Per Anker Jensen og Christian Thuesen. Men Peder Johansen ser også et behov for at sikre de almene boligselskaber den rette viden:

– KAB er jo nogle af pionererne på det her. Men mange almene boligselskaber, især de lidt mindre, tøver. Det skyldes nok at der netop er tale om en ny samarbejdsform og flere boligselskaber måske lige har villet se tiden an og vurdere på resultaterne fra de første partnerskaber, fortæller Peder Johansen fra entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen, og understreger, at strategiske partnerskaber også kan gavne dem, der har en lidt mindre bygningsportefølje.

» KAB er jo nogle af pionererne på det her. Men mange almene boligselskaber, især de lidt mindre, tøver. Det skyldes nok at der netop er tale om en ny samarbejdsform og flere boligselskaber måske lige har villet se tiden an og vurdere på resultaterne fra de første partnerskaber.«

– Peder Johansen, Enemærke & Petersen

I den forbindelse nævner byggechef Ulrik Steen-Jensen fra KAB muligheden for, at flere bygherreorganisationer går sammen om at udbyde opgaver.

– Fra nogle lyder kritikken, at det er en ”københavnermodel”, i en negativ forstand, altså at det kun er de store, der kan være med. Og det kan jo på sin vis passe, fordi det kræver nogle forholdsvis store ressourcer i specielt udviklings- og implementeringsfasen. Men vi har eksempelvis et konkret samarbejde med boligselskabet VIBO, som deltager i vores strategiske partnerskab, altså &os byggepartnerskabet, og derfor ikke selv har skulle udvikle og udbyde et strategisk partnerskab.

Christian Thuesen udfordrer også myten om, at strategiske partnerskaber kun er for ”de store i København”:

– Ser vi konkret på aktiviteterne omkring strategiske partnerskaber, er det let at identificere som et københavnerkoncept. Men de grundlæggende principper omkring tillid og gentagelser er almengyldige og lever i bedst velgående i Jylland. Ser vi f.eks. på hvordan branchens private organisationer arbejder tæt sammen på tværs af projekter minder det om strategiske partnerskaber. Arbejdet med strategiske partnerskaber har så at sige bare sat almindelig sund fornuft i system så det kan bruges i offentligt byggeri, slutter Christian Thuesen.

Interessen for samarbejdsformen er stor. Det har REBUS og Værdibyg oplevet, da de i september 2019 startede et workshopforløb op, som til efteråret 2020 munder ud i to vejledninger. Én om de tidlige overvejelser, forberedelse, udbud og kontraktindgåelse, og en om etableringen og opstart af partnerskabet samt det løbende samarbejde og gennemførelse af projekter.

 

8. maj 2020

 

 
Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.