name

Smart brug af data skal give bedre renoveringer

Intelligent brug af bygningsdata skal give dokumenterede energiforbedringer ved renovering.


Sensorer og målere flytter i stigende grad ind i vores bygninger. Disse giver store mængder data om bygningens energiforbrug og indeklima.

Med en bedre udnyttelse af disse data kan vi opnå bedre renoveringer. Det forklarer ph.d. studerende Christoffer Rasmussen, der til daglig er tilknyttet DTU Compute, hvor han udvikler en ny metode under navnet REBUS Connect°.

– Det er oplagt, at vi bruger data, som allerede indsamles, til at supplere de eksisterende metoder til forudsigelse af energiforbrug og indeklimaforhold. De beregnings- og simuleringsmetoder, vi i dag bruger før en renovering, baserer sig på forenklede antagelser om f.eks. brugsmønstre, hvilket gør estimaterne usikre. Her kan REBUS Connect° give et mere detaljeret billede af bygningens forventede energiforbrug, siger Christoffer Rasmussen.

»Det er oplagt, at vi bruger data, som allerede indsamles, til at supplere de eksisterende metoder til forudsigelse af energiforbrug og indeklimaforhold.«

– Christoffer Rasmussen, DTU Compute

Den nye metode er baseret på en statistisk model, en såkaldt grey box-model, der automatisk dokumenterer en bygnings ydeevne. Data om bygningens varme- og elforbrug indsamles hvert femte minut og kobles med temperatur, CO2-koncentration og vejrdata. Ved at sammenholde disse data med de fysiske love for varmetransport for bygningen, giver den udviklede model rådgiver og bygherre detaljeret information om, hvordan energien bruges i bygningen.

Dokumentation for det leverede produkt
En velkendt problemstilling i byggeriet er, at renoveringen ikke har sænket energiforbruget som forventet. Det samlede energiforbrug i bygningen er ofte større, end det beregningerne viste.

 Carsten Rode, der er professor på DTU Byg og leder for delprojektet i REBUS, siger:

 – Det handler om at få bygningens faktiske energiforbrug frem i lyset, og ikke kun det projekterede. Vi er overbeviste om, at det vil øge tilliden mellem parterne i renoveringsprocessen. Ikke mindst kan det give bygherren dokumentation for, at det leverede produkt indfrier forventningerne.

»Det handler om at få bygningens faktiske energiforbrug frem i lyset, og ikke kun det projekterede.«

– Carsten Rode, DTU Byg
 

Hjælp til at træffe den rigtige beslutning
Metoden afprøves i en afdeling hos Himmerland Boligforening. Her forventer boligforeningens udviklingschef Sven Buch, at den nye metode kan være med til at sikre, at de rigtige beslutninger bliver truffet inden renoveringen: 

– Der er sjældent råd til at omgøre beslutninger i en renoveringsfase, da byggearbejdet finansieres over mange år. Hvis vi er i tvivl, kan det være bedre at vente nogle år på bedre teknologi til en bedre pris. Konkrete vurderinger på energiforbruget af bygningerne både før efter renovering kan hjælpe os til at træffe de rigtige beslutninger, siger Sven Buch fra Himmerland Boligforening.

»Der er sjældent råd til at omgøre beslutninger i en renoveringsfase.«

– Sven Buch, Himmerland Boligforening


Datadrevet energimærkning er fremtiden
Adgangen til de store mængder data vil ændre energimærkning af bygninger i fremtiden, mener Henrik Madsen, professor fra DTU Compute:

– Energi står højt på den politiske dagsorden, hvor vedvarende energi har skubbet visionerne for energieffektiviseringer i baggrunden. Vi har teknologierne til datadrevet energimærkning, som skal sikre energieffektiviseringer inden for den ramme, som energiaftalen lægger op til.

Ifølge Henrik Madsen vil den datametode, som REBUS udvikler, både være gavnlig på kort og på lang sigt:

– Metoden, som udvikles i REBUS, kan betyde store besparelser i energiforbrug og desuden viser den, hvornår en bygning igen trænger til renovering. Derfor vil den gavne bygningsejere og beboere både på den korte og på den lange bane, siger Henrik Madsen.


Fakta

  • Det europæiske energiverificeringssystem går i stigende grad over mod at dreje sig om det realiserede, snarere end det projekterende energiforbrug. Det kan bl.a. ses på det nye direktiv ’Energy Performance of Buildings Directive’ (EPBD) fra 2018, der lægger vægt på, at accelerere bygningsrenoveringer med mere effektive og smarte energysystemer. Læs mere her.

  • I Sverige har man siden 2016 haft det målte energibehov som det primære krav i byggelovgivningen.

  • REBUS Connect° udvikles i tæt dialog med blandt andre EU-projektet IEA-EBC Annex 71.

  • Du kan hente en onepager om REBUS Connect° her.

 

20. februar 2019      

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.