name

Data betyder færre overraskelser og mere værdi

Hvordan kommer du i gang med data? Renoveringsarkitekt Thomas Brogren anbefaler, at du udnytter mulighederne, når de opstår.


Imens REBUS-løsningerne tager form, løfter vi blikket fra udviklingsarbejdet og spørger praktikere inden for renovering om deres erfaringer. Vi har talt med renoveringsarkitekt Thomas Brogren for at høre hans erfaringer med brugen af data ved renoveringer.

 

Thomas Brogren har udforsket digitale løsninger i konkrete rådgivningssager, som har betyder både merværdi og besparelser hos bygherre.

»Jo mere du ved om bygningen, desto færre overraskelser får du undervejs i renoveringen.«


Hvordan nyttiggør du data i dit daglige arbejde som renoveringsarkitekt?

– Dataindsamling kan hjælpe os med at prioritere indsatser og give en bedre forståelse for, hvor meget de enkelte rum bliver brugt. Kan du fx nedprioritere indeklimaindsatsen i de rum, der næsten ikke bliver brugt og i stedet fokusere på de steder, der er særligt belastede? Jo mere du ved om bygningen, desto færre overraskelser får du undervejs i renoveringen. 

Thomas Brogren har i sit virke som arkitekt brugt målinger af det faktiske indeklima i forbindelse med renovering af nogle repræsentationslokaler, hvor der var et lidt dårligt indeklima.


Billede: Indeklimamålinger forud for renovering betød besparelser og minimeret indgreb.

Vi havde en renoveringssag med nogle lokaler i et fredet byggeri. I stedet for bare at følge en norm for ventilation, som man normalt gør, satte vi i målere op og målte temperatur og luftfugtighed. Vi tog altså udgangspunkt i indeklimaet, som det reelt var, og definerede et mål for, hvordan indeklimaet skulle være bagefter. Det betød, at vi endte med at installere et mindre anlæg, end man ellers ville have sat ind. Styrken er, at vi kender rummet, brugen og den særlige påvirkning, der er specifikt i dette rum. Vi kunne på den måde minimere følgeomkostninger og lave mindre indgreb, end vi ellers ville have gjort.

Thomas Brogren forklarer, at data også kan bruges i andre sammenhænge, eksempelvis som input til digitale simuleringer af, hvordan menneskemængder bevæger sig. Gottlieb Paludan Architects, hvor Thomas arbejder, har blandt andet renoveret Nørreport Station. Her har flowanalyser været med til at vise, hvordan mennesker bevæger sig på pladsen. En sådan analyse kan være med til at afgøre, hvor udstyr skal placeres eller vise, hvilken trappe skal have særlig opmærksomhed.


Billede: Digital flowanalyse viser menneskemængde i bevægelse.

Hvad med bygherrens incitament? Er det stort nok til, at de skaber plads til databaserede løsninger i budgettet? 

– Det er overraskende, hvor billige de her sensorer og målere er. Og det trådløse signal er jo fint tilgængeligt, så det er let at sætte nogle målere op. Udfordringen er, at man skal have rådgivere med nogle særlige kompetencer for at kunne tolke data og omsætte det til løsninger, men jeg mener, at man kan minimere omkostningerne ved en renovering ved at basere den på data.

Databaserede renoveringer behøver altså ikke at være dyre, hvis man har de rette kompetencer og blik for den værdi, der skabes. Thomas Brogren understreger dog, at der er forskel på bygherrer, og at man skal udfordre dem på deres præmisser:

Bygherrer er jo meget forskellige. Nogle ved meget præcist, hvad de har brug for. Andre stiller krav om nogle meget detaljerede oplysninger til digitale bygningsmodeller, som alligevel ikke bliver brugt til noget bagefter. Vi skal alle blive meget bedre til at beskrive kvalitetsniveauer og LOD (level of detail). Hvor mange ved lige på stående fod, hvad der er forskel på LOD 200 og LOD 300?

Level of detail er en måde at beskrive kompleksitetsniveau af digitale modeller i fx BIM. Thomas Brogren forklarer, at bygherrer for en sikkerheds skyld efterspørger den mest komplekse model, så de har al data. Men ofte betyder det, at de giver mange penge for noget, som de ikke kommer til at bruge, fortæller han.

»Det er bygherren, der for alvor kan sætte fart på udviklingen ved at stille de rigtige krav. Men jeg tror også, det handler om at gribe de chancer, der byder sig, og på den måde vise værdien ved at tænke i konkrete datagrundlag til at træffe beslutninger ud fra.«


Hvad skal der så til, hvis vi skal have bygherrer til i højere grad at bruge databaserede metoder ved renoveringer?

– Det er bygherren, der for alvor kan sætte fart på udviklingen ved at stille de rigtige krav. Men jeg tror også, det handler om at gribe de chancer, der byder sig, og på den måde vise værdien ved at tænke i konkrete datagrundlag til at træffe beslutninger ud fra, slutter Thomas Brogren.

Læs også Thomas Brogrens gode råd til digitalisering her.

 

 

 

13. maj 2019      

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.