name

Brede partnerskaber er ikke nemme, men de er nødvendige

Koblingen mellem REBUS, myndigheder, branche og eksisterende tiltag var i fokus, da REBUS holdt følgegruppemøde i sidste uge.


Den 6. juni var REBUS' følgegruppe samlet på Teknologisk Institut for at høre om projektets fremdrift.

 

Eftermiddagen bød på nyt om formandsposten og partnere, samt faglige indlæg med overskrifterne “Modulære facader som varer på hylderne”, “REBUS totalværdi i LCC byg”, “Indeklimamærkning af bygninger som sund forretning” og “Er data det nye guld i renoveringer?” (hent slides nedenfor).

 

Mødet blev afholdt dagen efter folketingsvalget, hvilket understregede, at REBUS spiller ind i en række højaktuelle emner, lige fra energi- og klimapolitik til diskussionen om almene boligområder. De mange dagsordener kræver bredt samarbejde og bred opbakning, hvilket ikke nødvendigvis er den nemme vej ifølge næstformand Signe Kongebro, som pointerede:

– Det er altid mere komplekst, når der er så mange partnere og stakeholders, men vi insisterer på at arbejde bredt og tæt på både myndigheder og branche, så vi får de bedste løsninger.

Klavs Eske

Foto: Klavs Eske, kommerciel direktør i Saint-Gobain Danmark er tiltrådt som formand for REBUS.


Et styrket REBUS

REBUS løftede denne dag sløret for både en ny formand og en ny partner. 

Klavs Eske fra Saint-Gobain er trådt til som formand for REBUS. Klavs Eske er kommerciel direktør i Saint Gobain Danmark og har en tung position i markedet.

Til følgegruppemødet stod det klart, at Klavs Eske er klar til at repræsentere REBUS og samle partnerne omkring REBUS projektet, så resultaterne kan mærkes i omverdenen: 

– Jeg ser REBUS som et stærkt bud i forhold til at løse de komplekse problemstillinger, som byggeriet står med, sagde han og tilføjede, at de satte mål kræver et intensiveret samarbejde i den sidste fase af projektperioden:

– Vi er i den afsluttende fase, og jeg er ikke i tvivl om, at vi med lidt ekstra damp under kedlerne nok skal nå målene om halveret energiforbrug, 30% mindre ressourceforbrug og 20% øget produktivitet i god form. Det er en spændende opgave, som også går fint i spænd med Saint-Gobains mål.  

Året har også budt på en ny partner. Projektleder Martha Sørensen meddelte, at Enemærke & Petersen nu er en del af REBUS-partnerskabet. Hun forklarede:

– I den seneste tid har vi kigget indad og skærpet fokus for at målrette vores indsatser. Det har blandt andet betydet en ny partner, Enemærke & Petersen, som skal give direkte input til effektivisering af byggeprocessen og produktudvikling i forbindelse med præfabrikerede facader.

Foto: Følgegruppen sikrer forankring ved at give input til de faglige spor i REBUS
 

Gode input og fortsat dialog

Følgegruppen leverede feedback på de faglige indlæg, som tages med i det videre arbejde. Derudover har flere af følgegruppens medlemmer vist interesse for at bidrage med sparring, videreformidling eller anden hjælp til forankring i branchen. Se her hvilke aktører er med i følgegruppen.

 

Slides fra mødet

 

Flere billeder

Foto: En 1:20 model af REBUS-facaden illustrerer konceptets mange muligheder.

 

Foto: Følgegruppen omfatter branche og myndigheder, som leverede direkte feedback på de faglige spor.

 

 

 

 

 

14. juni 2019      

Vil du modtage REBUS nyhedsbrev? Tilmeld dig her.